S-N600AB AC100V 2A2B

Leistungsschütz. 330kW; 2S + 2Ö; Us = AC 100V, 50Hz; Irreversibel

Konformität

CECOMPLIANT

Umwelt

Dangerous Goods RegulationsNO
RoHS ComplianceCOMPLIANT
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies