FR-A8AP

Inkremental Encoderrückführung für FR-A800

FA-Inverter: Interne Option

SeriesFR-A800
TypeENCODER OPTION
Encoder InterfaceENCODER FEEDBACK CONTROL

Produktabmessungen & Gewicht

Width (mm)50
Height (mm)57,8
Depth (mm)22,9
Weight (kg)0,021

Konformität

CECOMPLIANT
UL/cULNOT IN SCOPE
EACCOMPLIANT

Product Packaging

Cardboard (g)55
Other paper (g)0
Aluminum (g)0
Steel (g)0
Styrofoam (g)0
Other plastic (g)10
Wood (g)0
Glass (g)0
Others (g)0

Umwelt

REACH Limit ExceededYES
REACH Substance CAS Number7439-92-1
Dangerous Goods RegulationsNO
RoHS ComplianceCOMPLIANT
WEEEB2B